Mikä on ohjelmistorobotti?

Ohjelmistorobotti on sovellus, jolle opetetaan/mallinnetaan ihmisten
käyttämiä työpöytäsovelluksia ja niiden käyttöliittymiä sekä
muodostetaan liiketoiminnalliset säännöt standartoidun prosessin
työnkululle. Ohjelmistorobotti voidaan siis käsittää virtuaaliseksi työntekijäksi, joka toimii itsenäisesti tai yhdessä ihmisten kanssa.

Alla olevien videoklippien kautta havainnollistamme asiaa muutaman esimerkin kautta.

Vahtivuoren Outi-ohjelmistorobotti